Henk-Doeke Music Productions

Henk-Doeke Odinga als pianist, pianodocent en uitvoerder van eigen composities en improvisaties in solo- , duo of ensembleverband. Je vindt hierbij meerdere mogelijkheden om kennis te maken met zijn muziek; pianolessen, CD's en bladmuziek. Het betreffen producties die in eigen beheer zijn ontstaan.


CD

Secret of the Heart

Albums

CD

Carpe Diem

Albums

BOEK

Songs for piano

Bladmuziek


Overzicht van projecten.

Projecten

Lijst van concerten en projecten (vanaf 1997) met eigen composities


Juli 2015: Première van 4-handige pianocompositie “Chronos et Kairos”
In samenwerking met pianist Werner Barho in het kader van Internationaal Componisten Concours van de Universiteit van Oldenburg (Dtsl.)
De compositie is geïnspireerd op het boek “Kairos” van Joke Hermsen uit 2014.

de Canadese gans 2015

April 2015 radio uitzending Vroege Vogels van de VARA interview en compositie.
Saxofoniste Femke IJlstra en Henk-Doeke piano.
April 2015 concert met zangeres Ellen Kiewiet in cultuurkerk van Wehe den Hoorn: klassieke en niet klassieke en daarbij 5 eigen liederen op gedichten van o.a. Vasalis en Gorter.

Oktober 2014 première van “Myn bestean” in de kerk van Grou.
Op gedicht van Obe Postma voor koor met piano.
November 2014 concert van composities Satie, eigen composities en stijl-improvisaties in de Amstelkerk in Amsterdam. Festival : Satie:godfather of minimal music. Optredens van o.m. Erik Huele, Reinbert de Leeuw en Kees Wieringa.

September / december 2013 Opname op thuislocatie van CD ‘Secret of the heart’: piano-improvisaties en van CD “Dansen voor Diadans”
November 2013 concert in Lutherse kerk in Groningen voor het Satie-festival georganiseerd door Erik Huele met naast de ambitieuze en late werken van Erik Satie ook eigen werk.
Juni 2013 een integrale uitvoering van de “Cantate van Toen” in kerk Pieterburen.
Een suite van composities (en poëzie) voor koor, blaaskwintet, trio met fluit , piano en zang, kinderkoortje, accordeon en voordracht . M.m.v. Zang: Ellen Kiewiet, Elzemien Brouwer.Fluiten: Fokko Timersma. Dans: Anneke Wittermans. Voordrachten: Sia Odinga, Koor o.l.v. Michiel de Vries. Gitaar: Wilco Tukker. Koperblaaskwintet van Fanfare Orpheus o.l.v Hans Toebes. Composities en piano Henk-Doeke Odinga.
kievit (2013)
Mei 2013 voor Vroege Vogels- op radio 1.
met Joost van Rheeden op klarinet

In 2012 - 2013 Initiatiefnemer van Improvisatiewerkgroep voor instrumentalisten en zang. Dit op basis van modern-impressionistische en minimal- klankexperimenten voor klarinet, fluit(en), gitaar, viool, piano en zang (audio-opnames beschikbaar)

Juni 2012: Uitvoering van eigen composities en improvisaties met dans o.l.v. Anneke Wittermans en fluit door Fokko Timersma in de kerk van Pieterburen.
In 2010 en 2012 waren er uitvoeringen van eigen composities voor koor en piano op tekst van Friese dichter Obe Postma , t.w. ‘Lok’ door het Grouster Mingd Koar op 4 locaties waaronder Grou en Akkrum. (o.m. op CD opgenomen)

Fitis (juni 2011):
Juni 2011 op Radio 1. Via podcast te openen en dan over helft programma Vroege Vogels-radio 1 - met Justine Gerritsen op hobo

Winterkoning (21 mrt.2010):
Maart uitzending Vroege Vogels op radio 1
(audio niet meer online) Piano-solo
Oktober 2010 première (in besloten kring) van strijkkwartet “Dialogo con Preguntas”
Uitgevoerd door leerlingen van Conservatorium Groningen.
Juni 2010 optreden bij de afsluiting van Eigentijds festival in Vierhouten in de openlucht Compositie “Adelaar” en “Scheppingsdans” voor dansers (en publiek- plm. 1500 man) en versterkte piano.

September 2009 première “Ballade van Liudger en Bernlef” – Een opdracht van Monumentaal Usquert in het teken van 1200 jaar Liudger. Suite voor gemengd zangkoor, mannenkoor en kinderkoor (met triangel), fanfare, orgel, sopraan, lier en declamator.
Allen uit Usquert
September 2009 Recital met CD-presentatie Carpe Diem in Boteringe-suite te Groningen. April 2009 Recital in Kreismusikschule Leer met CD-presentatie

Oktober 2008 opname CD Carpe Diem-: pianocomposities en improvisaties In de zaal van Kreismusikschule Leer –Dtsl.

Mei 2007 première van “Cantus Organicus Usquertum” voor orgel, fanfare, gemengd zangkoor , mannenkoor en kerkklokken voor de ingebruikneming van het gerestaureerde van Oeckelen-orgel in de kerk van Usquert.

Mei 2006 de première van compositie ‘Ostinato on 12 notes’: Octet voor klarinet, trompet, viool en cello, sopraan en tenor, piano en clavecimbel.
Onder zijn leiding uitgevoerd in de Kreismusikschule Leer- Duitsland

In 2002 opname CD Con Fuoco pianocomposities en kamermuziekwerken voor viool en piano en viool, cello en piano.

In 1998 en in 2001 Samenwerking met Nederlands-Duits danstheatergezelschap met 2 verschillende producties o.l.v. Sjannie Vos waarin zijn pianocomposities en improvisaties door hem werden uitgevoerd in Groningen(universiteitstheater), Deventer (stadsschouwburg) en Nijmegen(theater).

In 1998 en 1999 Interviews en live-pianospel op radio Fryslân met eigen composities.
Juni-september 1998 Piano-composities uit CD “Water dat van zilver is” klinken in de filmzaal van het Groninger Museum bij de documentaire over schilder Jan van der Zee.
April 1998 Presentatie van video-documentaire over Groninger Ploeglid en kunstschilder Jan van der Zee met pianomuziek van de CD “Water dat van zilver is” in Haren - Gr.

Mei 1997 CD “Water dat van zilver is” wordt op radio 2 in nachtprogramma van de E.O. in zijn geheel gedraaid. Februari 1997 Opnames 1ste CD “Water dat van zilver is” in Theater Romeyn te Leeuwarden.

Biografie

Hij was jarenlang verbonden aan de Vrije School Groningen-onder-en bovenbouw- als musicus en koorbegeleider. Momenteel heeft hij een pianoles-praktijk aan huis in het Noord-Groninger dorp Usquert en op locatie en is hij verbonden aan o.m. de Kreismusikschule in Leer (Duitsland).


Als pianist geeft hij concerten van eigen composities en improvisaties in Nederland en Duitsland en zijn er meerdere radio opnames geweest, regionaal en landelijk o.m. voor de V.A.R.A.


Lees verderportret

Biografie

Zijn composities zijn zowel vanuit klassieke als hedendaagse stijlen ontstaan. Het hanteren van diverse stijlen en het terugbrengen naar een persoonlijk muzikaal idioom ziet hij als zijn specialiteit. De vaak verhalende en beeldende muziek treft je direct en heeft een sterk emotionele en spirituele inslag.
Aanvankelijk is zijn interesse uitsluitend op klassieke muziek gericht. Tijdens de middelbare schoolperiode krijgt de hedendaagse en populaire muziek een grotere aantrekkingskracht en spreken diverse stromingen binnen de lichte muziek hem aan. In deze periode speelt hij in een schoolbandje piano en viool. Na een periode piano en viool te hebben gecombineerd (onder meer in het Frysk Jeugdorkest) kiest hij voor een klassieke pianostudie aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Moderne 20-eeuwse muziek krijgt hier zijn interesse in ensemblespel en deelname aan moderne muziekensemble Gamma, waarin zij diverse premières van hedendaagse Nederlandse componisten alsook nieuw werk van gerenomeerde buitenlandse musici als Gyorgi Ligeti uitvoerden. (o.m. zijn Kammersynfonie)
In 1987 was er een tournee door Bretagne (Fr.) met als hoogtepunt optredens op festival in Rennes geheten “Carrefour des Regions”.
Na zijn studie begeleidde hij diverse professionele musici en speelde hij als pianist in de 'class' bij diverse amateur- en professionele dans- en ballet gezelschappen.


portret

Vanaf zijn 9 de jaar speelde hij graag op openbare schoolavonden of werd daarvoor gevraagd.. De liefde voor het spelen en het naspelen van liedjes of composities op het eerste 'gehoor' is nooit verdwenen en voert hem tot zijn muzikale binnenwereld. Zijn pianospel is als een cirkelbeweging die steeds doorgaat en in feite het geboorteproces voor iedere improvisatie genereert.

Albums

Van Henk-Doeke Odinga zijn 4 cd's van zijn eigen composities en improvisaties. Deze zijn via de website te bestellen en één is ingesloten bij de boeken 'Songs for piano' (zie bladmuziek).

 1. Deep Longing
 2. In Dialogue
 3. Distance Calls
 4. Wondering the Sunny Spots in the Forest
 5. Secret of the Heart
 6. Paces in a New Landschape
 7. Going On - Four Hand - Inprovisation

Secret of the heart

De CD-opnames zijn in de muziekkamer bij hem thuis ontstaan op zijn Yamaha kamervleugel.
Doelstelling was telkens lange en zich geleidelijk ontwikkelende improvisaties te maken die toch boeiend blijven. De stemmingen zijn vaak mijmerend en toch geladen, toegankelijk maar ook verdiepend.

Er zijn bijvoorbeeld improvisaties ontstaan met lange melodische lijnen en geleidelijk verschuivende akkoorden zoals in ‘Deep longing’ en ‘Secret of the Heart’. En ook improvisaties met polyfone en gelijktijdig klinkende stemmen zoals in ‘In Dialogue’ of improvisaties met meer ritmische motieven zoals in ‘Distance calls’ en ‘Wondering the sunny spots’.

Zijn oud-leerling Hugo Tromp heeft deze productie mogelijk gemaakt als CMS -student en opname-technicus (compositie-, muziek- en studioproducties aan het Conservatorium Groningen).

De muziek is deels meditatief en verwijlend, deels ritmisch stuwend en opgewekt.

 1. Lentebrief
 2. Lied van wind en water
 3. Twee eekhoorntjes om de boom
 4. Fantasie in Blue
 5. Licht-luister en schaduw
 6. Knock Knock
 7. Vrij spel met wendingen
 8. Carpe Diem
 9. Voortschrijdende intervallen
 10. Twee fladderende vleermuisjes
 11. Carnac, een legende voor Anneke
 12. Waterdruppels, A E als klankrelatie
 13. Postludium

Carpe Diem

Deze in het Duitse Leer opgenomen CD kwam uit in 2008 en is gedeeltelijk live opgenomen. Er zijn 8 composities en 5 improvisaties op te horen, alle voor piano.
De muzikale stemmingen lopen uiteen van donker en bezonnen tot opgetogen en met humor.

Een korte samenvatting uit een recensie van de CD presentatie welke in de “Ostfriesenzeitung” van april 2008 verscheen.
Stijlelementen van (modern) klassiek en jazz, pop of funk werden doeltreffend als ‘cross-over’ omgezet in beeldrijke muzikale vertellingen. Dit trekt als een filmlandschap aan de toehoorders voorbij. Zowel serieuze als humoristische klanken wisselen elkaar af.
Bijzonder indrukwekkend is het impressionistische klankschilderij Carnac, waar stenen opdoemen, en waaromheen zich zwevende motieven als mistflarden van een mysterieus aandoend landschap slingeren. Het licht flitst op de zenit van de dag middels verdichtende akkoorden. Vervolgens wordt een met blinkende sterrenhemel zichtbaar.
Het virtuoze vermogen van de pianist komt specifiek tot uiting in enkele improvisaties , de Ballade en de Fantasie in blue,waar volle dynamische akkoorden elkaar opvolgen , komen naast diepzinnige epische passages de muzikaal fijnzinnige capaciteiten van Henk-Doeke Odinga duidelijk naar voren. * Martin Gadow (vertaald uit het Duits)
 1. Piacemente
 2. For the time being
 3. English Waves
 4. A song for my piano in G-majeur
 5. Etude voor piano en viool in e-mineur
 6. Song for piano in Bes-majeur
 7. Con Fuoco
 8. Prelude en Fantasie
 9. Prelude en Fantasie (2)
 10. Elegie
 11. Toccata
 12. Cantus Angelae
 13. Dance Macabre

Con Fuoco

In 2002 kwam zijn tweede cd uit: 'Con Fuoco' (met vuur).
Hierop staan 13 eigen piano composities waarop een aantal met viool en cello. Er is een grote tendens naar expressie en dramatiek. Enkele stukken zijn gebruikt en live begeleid bij een moderne dans voorstelling van danstheater Sjannie Vos geheten, welke in maart 2000 in première ging.

Als de zwarte wolk
die de zon voor zijn innerlijk had verborgen
zo week plotseling
de duisternis van zijn wanhoop

"Vuur scheidt en verenigt
licht en duisternis",
sprak hij zacht
en zijn ogen schitterden
vol van vuur van de hoogste strijd. * vrij naar: 'Het verborgen licht' in het leven van Jacob Boehme door Edith Mikeleitis.

Dit is een CD met pianosolomuziek en één compositie voor piano vijf (!) handig.
Toegankelijke muziek waarin met zowel een klassiek als hedendaags idioom is gewerkt. Deze CD heeft speciale aandacht gekregen tijdens regionale en landelijke radioprogramma's en is ondermeer gebruikt bij een video documentaire over de Groninger kunstschilder Jan van der Zee (Groninger Ploeglid). Het Nieuwsblad van het Noorden had in 1997 een artikel over deze CD gepubliceerd 'De natuur als inspiratiebron voor cd vol transcendente pianomuziek'.

 1. Friens
 2. Introduction and song without words
 3. Herfstimpromptu
 4. Pièce melancholique
 5. De weg van water
 6. Spring song (for Wilma)
 7. Une petite chanson
 8. In een oude Kloostertuin
 9. What begins with a dream and turns up in great joy before it is ending as it started
 10. Wals in A-majeur
 11. Dans van de nar
 12. Scherzando

Water dat van Zilver is

In 1997 kwam zijn eerste cd uit: 'Water dat van Zilver is'.

Het onbekende verlokt ons.
U staat op een berg,
beschaduwt de ogen en kijkt uit,
om in de verte een andere berg te ontwaren.

Het water dat aan uw voeten kabbelt,
is nat,
het water dat u ziet in de verte,
is van zilver.

De verte is een geheimenis,
en geheimenis is tevens weemoedig verlangen. * naar 'Coppelia' van Charles Nuitter en Arthur Saint-Léon (ballet van Léon Delibes)

Dit is een CD met pianosolomuziek en één compositie voor piano vijf (!) handig.
Toegankelijke muziek waarin met zowel een klassiek als hedendaags idioom is gewerkt. Deze CD heeft speciale aandacht gekregen tijdens regionale en landelijke radioprogramma's en is ondermeer gebruikt bij een video documentaire over de Groninger kunstschilder Jan van der Zee (Groninger Ploeglid). Het Nieuwsblad van het Noorden had in 1997 een artikel over deze cd gepubliceerd 'De natuur als inspiratiebron voor cd vol transcendente pianomuziek'.

Bladmuziek

Songs for piano

16 hedendaagse stukken in 2 delen waarvan 14 voor piano-solo en 2 voor quatre-mains

 • met cd, waaronder 2 meespeelpartijen van de quatre-mains stukken worden meegeleverd
 • zowel op klassieke als op lichte muziek georiënteerde composities
 • voor gevorderde amateurs (middentrappen)
 • romantisch en toch hedendaags, afwisselend en ook herkenbaar
 • live-presentatie mogelijk


Bekijk de boeken

Pianolessen

Thuis heeft Henk-Doeke een pianolespraktijk waarin hij zowel klassieke als lichte muziek doceert.
Naast de voorbereide lessen wordt aandacht aan creatieve elementen binnen de muziekles, zoals bijvoorbeeld het voor- en naspelen – de auditieve gehoortraining-, het harmoniseren van een melodie, het improviseren of het schrijven van eigen stukken.

Hij zegt daarover:

portret Graag ondersteun ik leerlingen in hun muzikale en creatieve mogelijkheden. Het vinden van repertoire dat juist bij deze leerling past of deze aanmoedigt verder te studeren is voor mij een uitdaging.

Daarnaast houden leerlingen vaak van het verkennen van hun eigen mogelijkheden binnen het improviseren. Dat kan op elk niveau. Ook kan je denken aan muzikale en technische oefeningen om een improvisatie voor te bereiden en uit te voeren. Verschillende leerlingen heb ik mogen afleveren op het conservatorium.
Composities die ik voor leerlingen gemaakt heb zijn o.a. gebundeld in de pianoboeken “Songs for piano” (zie verder bladmuziek)

Ook kan ik ondersteunen in liedbegeleiding. Een aantal leerlingen zingen en spelen tegelijk, zowel klassiek, eigen liedjes of bestaande popsongs.
Hierbij pas ik de pianopartij eventueel aan. Zodoende zijn diverse arrangementen ontstaan.
Henk-Doeke is tevens verbonden aan de Kreismusikschule in Leer (Duitsland).

Boeken voor concerten

Een volledig concertprogramma in zowel trio-, duo- als solo-bezetting.


SOLO

Piano-composities van eigen hand

Eventueel aangevuld met klassiek of modern (klassiek). Ook mogelijkheden voor piano in samenwerking met dans.


TRIO

Trio Mare

Eigen composities en improvisaties. Zang/fluit(en)/piano.

Zang: Elzemien Brouwer
Fluit(en): Fokko Timersma.portret